You are currently viewing เคล็บลับคงความสดถุงถนอมอาหารยูสซี่

เคล็บลับคงความสดถุงถนอมอาหารยูสซี่

เราควรเก็บอาหารอย่างไร?

บรรจุภัณฑ์อาหารโดยส่วนใหญ่นั้น “ออกซิเจน” สามารถซึมผ่านเข้าออกได้ ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะถูกปิดสนิทไว้ก็ตาม อาหารภายในยังคงได้รับผลกระทบจากออกซิเจนที่ไหลผ่านฟิล์ม ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ถุงถนอมอาหารยูสซี่มีประสิทธิสูงในการป้องกันออกซิเจนซึมผ่านเข้าออกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ผู้บริโภคการใช้ถุงแบบสุขลักษณะ ซึ่งช่วยนำกลับมาใช้ใหม่และง่ายต่อการทำความสะอาด

วิธีเก็บอาหารด้วยถุงบรรจุอาหารยูสซี่

วิธีที่ 1 หลังจากเปิดถุงบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว ให้เก็บถุงบรรจุภัณฑ์เดิมของอาหารใส่ในถุงถนอมอาหารยูสซี่ได้โดยตรง

วิธีที่ 2 แบ่งอาหารเป็นส่วนเล็กๆด้วยถุงพลาสติกเล็กๆหลายใบ แล้วนำใส่ถุงถนอมอาหารยูสซี่ 1 ถุง

วิธีที่ 3 จัดเก็บอาหารได้โดยตรงในถุงถนอมอาหารยูสซี่ อย่าลืมทำความสะอาดหลังการใช้งานและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใช้ในครั้งถัดไป

ขั้นตอนหลังจากบรรจุอาหารในถุงยูสซี่

  1. หลังจากใส่อาหารเรียบร้อยแล้ว ทำการบีบไล่อากาศออกให้มากที่สุด
  2. ปิดซิปล็อคให้สนิท
  3. จัดเก็บอย่างปลอดภัย ทำความสะอาดภายหลังจากการใช้งานและทำให้แห้งก่อนใช้งานครั้งถัดไป

สภาพแวดล้อมที่แนะนำในการจัดเก็บ