You are currently viewing คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับถุงถนอมอาหารยูสซี่

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับถุงถนอมอาหารยูสซี่

Q1: ความแตกต่างระหว่างถุงถนอมอาหารยูสซี่แลถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่คืออะไร?

A1: หลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ยังคงมีชีวิตอยู่ ดังนั้นผักผลไม้จะเผาผลาญและหายใจต่อไป ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ถูกออกแบบมาเพื่อ “ดูดซับฮอร์โมน” การสุกของผักผลไม้ที่ปล่อยออกมาเพื่อชะลอกระบวนการสุกให้ช้าลง เมื่อรวมกับเทคโนโลยีการป้องกันแบคทีเรียและป้องกันโรคราน้ำค้าง การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจะลดต่ำลงอย่างมากซึ่งช่วยลดการสูญเสียสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการของผักผลไม้ ในส่วนของถุงถนอมอาหารยูสซี่ ใช้หลักการ “ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน” เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการถนอมอาหาร สิ่งสำคัญที่สุดในการถนอมอาหารคือการยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ปัจจัยที่ส่งผลทำให้จุลินทรีย์มีชีวิตได้แก่ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิ และออกซิเจน อาหารแช่เย็นสามารถชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ แต่ถุงพลาสติกทั่วไปที่ใช้สำหรับบรรจุอาหาร ออกซิเจนและความชื้นสามารถซึมผ่านเข้าไปภายในถุงได้ ดังนั้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ แบคทีเรียจะสามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งเป็นตัวเร่งอัตราการเน่าเสียของอาหาร

คุณสมบัติอื่นๆของถุงถนอมอาหารยูสซี่

  1. เนื่องจากการซึมผ่านของออกซิเจนที่ต่ำ กลิ่นหอมของอาหารจึงถูกล็อคไว้ภายในถุงได้อย่างสมบูรณ์ และปกป้องรสชาติของอาหาร
  2. เทคโนโลยีถุงถนอมอาหารยูสซี่มีอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนต่ำกว่าถุงพลาสติก PE อื่นๆในตลาด 500 เท่า
  3. คุกกี้ ถั่ว และอาหารแห้งอื่นๆ จะสูญเสียความกรอบเนื่องจากความชื้นในอากาศ แต่เนื่องจากถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถแยกความชื้นในอากาศออกจากถุง อาหารที่เก็บไว้ภายในถุงยูสซี่จะคงสภาพเดิมไว้ได้
  4. ถุงถนอมอาหารยูสซี่มีความต้านทานการเจาะทะลุ 2 เท่า เมื่อเทียบกับถุงพลาสติกอื่นๆที่มีขายตามท้องตลาด การใช้ถุงถนอมอาหารยูสซี่ไม่ต้องกังวลว่าถุงจะเสียหายจากขอบแหลมคม เช่น ขาปู หรือครีบปลาอีกต่อไป

Q2: อาหารที่เก็บไว้ในถุงถนอมอาหารยูสซี่ควรแช่เย็นหรือไม่?

A2: อุณหภูมิระหว่าง 7 ถึง 60℃ จัดได้ว่าเป็น “ช่วงอุณหภูมิอันตราย” เนื่องจากอุณหภูมิช่วงนี้คือช่วงที่แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปอาหารจะต้องได้รับความร้อนมากกว่า 70 เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การจัดเก็บที่อุณหภูมิสูง ควรมีอุณหภูมิสูงกว่า 60 ในขณะที่การจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ ควรต่ำกว่า 7 เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในอาหาร เราขอแนะนำว่า โดยทั่วไปอาหารไม่ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานกว่า 2 ชั่วโมง และในฤดูร้อนที่อุณหภูมิห้องอาจสูงกว่า 32 ดังนั้นวิธีการที่ดีคือการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อการถนอมอาหารที่ดีที่สุด

Q3: วิธีการใช้ถุงถนอมอาหารยูสซี่อย่างถูกต้อง

A3: ถุงยูสซี่ใช้สำหรับเก็บอาหารที่ต้องการป้องกันการสัมผัสกับออกซิเจน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคใช้วิธีใส่อาหารในบรรจุภัณฑ์เดิมแล้วนำมาใส่ในถุงยูสซี่ เนื่องจากสามารถนำถุงยูสซี่กลับมาใช้ซ้ำได้และง่ายต่อการทำความสะอาด ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถใช้งานได้ 3 แบบ ตามคำอธิบายด้านล่างนี้

แบบที่ 1 ใส่บรรจุภัณฑ์เดิมในถุงยูสซี่

หลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์อาหารเดิมแล้ว ให้เก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของอาหารไว้ และใส่ลงในถุงถนอมอาหารยูสซี่

แบบที่ 2 แบ่งใส่ถุงเล็กๆแล้วใส่ในถุงยูสซี่

แบ่งอาหารออกเป็นส่วนเล็กๆด้วยถุงพลาสติก แล้วใส่ถุงเล็กๆลงในถุงถนอมอาหารยูสซี่

แบบที่ 3 ใส่อาหารในถุงยูสซี่โดยตรง

การเก็บอาหารโดยตรงในถุงถนอมอาหารยูสซี่นั้นปลอดภัย เพียงแค่ทำความสะอาดหลังการใช้งานและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้ในครั้งถัดไป

หลังจากเก็บอาหารในถุงยูสซี่เรียบร้อยแล้ว โปรดไล่อากาศภายในถุงออกให้มากที่สุดและปิดซิปให้แน่น

Q4: ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถเก็บถั่วและคุกกี้ได้หรือไม่? 

A4: ถุงยูสซี่สามารถเก็บถั่วและคุกกี้ได้ โดยถั่วและคุกกี้มีแนวโน้มจะสูญเสียรสชาติและเนื้อสัมผัสเนื่องจากความชื้นและการเกิดออกซิเดชัน อุณหภูมิที่ต่ำและสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ดังนั้นการเก็บถั่วและคุกกี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็นจึงเหมาะสมอย่างยิ่ง การเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานสามารถใช้ถุงถนอมอาหารยูสซี่ได้เช่นกัน แต่ขอแนะนำหลักการดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานที่สุด

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บีบไล่อากาศส่วนเกินออกจากถุงและปิดซิปให้แน่น
  2. เก็บในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท เก็บไว้ห่างจากแสงแดดและอุณหภูมิไม่ควรเกิน 25℃
  3. กรุณาเทหรือใช้ช้อนสะอาดในการตักอาหารตามปริมาณที่ต้องการ หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือ เนื่องจากมืออาจมีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์
  4. นำส่วนที่ต้องการใช้ออกทีละส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของรสชาติเมื่อสัมผัสกับความชื้น
  5. นำไปทำปรุงอาหารก่อนที่อาหารจะหมดอายุ

Q5: ถุงถนอมอาหารยูสซี่เก็บปลาได้หรือไม่?

A5: ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถเก็บปลาได้ ถุงถนอมอาหารยูสซี่เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ออกแบบมาเพื่อการถนอมอาหารโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ถุงถนอมอาหารยูสซี่ถูกออกแบบเพื่อลดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนเพื่อชะลอการเกิดออกซิเดชันและการสลายตัวของสารอาหาร สำหรับการถนอมผักผลไม้ โปรดใช้ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่

Q6: ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถเก็บในช่องแช่แข็งได้หรือไม่?

A6: ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถใช้ในช่องแช่แข็งได้ การเก็บอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 ควรนำมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 3 – 5 นาทีก่อนนำไปใช้งาน เนื่องจากถุงอาจแตกได้หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันจากการขยายตัวและหดตัว 

Q7: ทำไมประสิทธิภาพของถุงถนอมอาหารยูสซี่ไม่เหมือนกันทุกครั้ง?

A7: อาหารแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นประสิทธิภาพของการถนอมอาหารจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อาหารมีความสดที่แตกต่างกัน ณ จุดที่ซื้อ แม้ว่าจะเก็บอาหารด้วยถุงยูสซี่ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการเก็บรักษาวัตถุดิบจะยังคงน้อยกว่าวัตถุดิบที่สดใหม่อยู่ดี

Q8: ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานถุงถนอมอาหารยูสซี่

A8: แรงที่กระทำต่อถุง น้ำหนักน้ำอาหาร สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ ความดันบรรยากาศ ล้วนส่งผลต่ออายุการใช้งานของถุงถนอมอาหารยูสซี่ ดังนั้นจึงควรปิดซิปให้สนิททุกครั้งและวางตั้งตรง

Q9: ถุงถนอมอาหารยูสซี่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือไม่?

A9: ถุงถนอมอาหารยูสซี่คำถึงนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ถุงได้รับการออกแบบให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพียงล้างด้วยน้ำสะอาด หากเก็บโปรตีนหรืออาหารที่มีน้ำมัน ขอแนะนำให้ล้างถุงด้วยฟองน้ำพร้อมเครื่องล้างจาน และควรตากถุงให้แห้งสนิท เนื่องจากน้ำเป็นสื่อกลางในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และควรทิ้งถุงหลังจากใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่งเดือนด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย

Q10: ถุงถนอมอาหารยูสซี่ควรทิ้งภายใต้เงื่อนไขใดก่อนใช้งานครบหนึ่งเดือน

A10: หากถุงได้รับความเสียหายระหว่างการใช้งาน หรือถุงปนเปื้อนด้วยสารที่ไม่สามารถล้างออกได้ หรือถุงเก็บอาหารที่เน่าเสียอย่างรุนแรง ขอแนะนำให้เปลี่ยนใช้ถุงใบใหม่