ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารสหรัฐอเมริกา - FDA

ถุงยูสซี่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

ทำไมมาตรฐาน FDA ถึงมีความสำคัญ?

FDA คือองค์การอาหารและยา เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญปกป้องเราจากผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำที่ส่งผลต่อสุขภาพ

บริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค โดยสนใจแต่เรื่องการทำกำไรสูงสุด เมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอุตสาหกรรมต่างๆไม่สามารถไว้วางใจได้ องค์กรอาหารและยา (FDA) ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทปกป้องสวัสดิภาพของคุณ

FDA ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

  • FDA ทำหน้าที่ปกป้องและดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยในด้านสุขาภิบาลต่างๆ เพื่อคัดกรองคุณภาพไม่ให้เกิดผลเสียต่อประชาชน
  • FDA ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีออกไปสู่ประชาชนจนสร้างความอันตราย
  • FDA ทำหน้าที่ ควบคุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ หรืออาหารเสริม และเครื่องสำอางต่าง ให้มีการติดป้ายชื่อกำกับแบบถูกต้องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
  • FDA ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องว่าคืออะไร และใช้งานได้อย่างถูกต้องตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ร่างกายของเรา
  • FDA ทำหน้าที่สร้างความมั่นใจในเรื่องตัวสีผสมอาหาร ว่าปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

FDA มีการดำเนินการเพื่อการป้องกันอย่างไรบ้าง?

  • ประเมินตรวจสอบอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งอาหาร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค
  • มีการระบุถึงขั้นตอนการป้องกันและควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมลดหรือป้องกันอันตรายให้ไม่เกิด หรือเหลือน้อยที่สุด
  • มีการระบุว่าจะติดตาม ควบคุม หรือดูแลอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการรับประกันและยืนยันว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริง
  • จดบันทึกเพื่อการติดตามดูแลเป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ
  • มีการระบุว่าสถานที่ผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะดำเนินการแก้ไขหากเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ด้วยมาตรฐาน  FDA จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในระดับโลก การที่ผลิตภัณฑ์ใดๆจะได้มาซึ่งการรับรองคุณภาพจาก  FDA  นั้นจึงเป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ

อ้างอิง emagazine, harachairthailand

ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย FDA, TFDA และ EU

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย FDA

ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารสหรัฐอเมริกา - FDA

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย TFDA

ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารจากไต้หวัน - FDA

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย EU

ถุงถนอมผักผลไม้ยูสซี่ผ่านมาตรฐาน EU ด้านสารปนเปื้อนโลหะหนัก