Read more about the article อันตรายจากสารอะฟลาทอกซิน ที่พบได้ในถั่ว
สารอะฟลาทอกซินเกิดได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้องสูงกว่า 20 องศา และไม่สามารถกำจัดออกได้แม้ว่าจะนำไปปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงก็ตาม

อันตรายจากสารอะฟลาทอกซิน ที่พบได้ในถั่ว

  • Post category:USii

❗️คำเตือน - สารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอันดับต้นๆของโลกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า สารอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็ง…

Continue Readingอันตรายจากสารอะฟลาทอกซิน ที่พบได้ในถั่ว